Ettevõttelt Suomi-Tikas ostetud redeleid, pukkisid ja erinevaid platvormtreppredeleid on turvaline kasutada, kui neid kasutatakse nendeks töödeks, milleks nad on mõeldud.

Suur osa Soomes redelite kasutamisega juhtunud õnnetustest tuleneb katkiste redelite kasutamisest, redelite kasutamisel selliste tööde puhul kuhu nad ei ole mõeldud ja sellest et redeleid ei ole kasutatud õigesti. Selliseks näiteks võib tuua redeli asetamine liiga lauge nurga alla kus võib tunduda just turvalisemana töötamine, kuid tegelikkuses redeli alt libisemise oht on märgatavalt suurenenud.

Oleme pannud kokku sellele lehele tähtsamaid asju, mida redelite ja pukkide  kasutamisel on otstarbekas teada, et vältida õnnetusi. Teksti “redelid“ sõnaga mõtleme nii redeleid, platvormtreppredeleid ning pukkisid.

ENNE KASUTUST

 • Täpsusta alati enne redelite kasutust, et toode on peale vaadates terve; sellel ei ole väändumisi, rebendeid või lahtiolevaid detaile. Ära kunagi roni vigastatud redelile.
 • Kui redelil on külgpiirajaid, kindlusta, et need on lukustatud redeli lahtiolevas asendis.

TURVALINE KASUTUS

 • Redeleid tuleb kasutada tasasel pinnal nii, et nad seisavad kindlalt ja otse. Ära kõõlu ega hüppa redelil; kui raskuspunkt siirdub redelitest väljapoole, võivad need kummuli minna.
 • Roni redelitele ainult maapinnalt või muult kindlalt pinnalt mis on maaga võrreldav. Aluspind peab olema selline, et redelid ei pääse kukkuma ega kalduma aluspinna kaldumise, libisemise või vajumise tõttu.
 • A-tüüpi redeleid ei tohi kasutada nö “läbikäigu“ teena kuna need ei ole valmistatud selleks otstarbeks. Redelid on mõeldud töötamiseks töötasapinnalt , millele tõus toimub alati alt maast kasutades redelite omi astmeid või redelipulkasid.
 • Hoia redeli käsipuudest alati kinni kui ronid ja ronides alati ole näoga redeli suunas.
 • Redelid kestavad 150 kilose staatilise koormuse.
 • Töötades töötasapinnal A- redelitel, jäta alati vähemalt 2 ülemist redelipulka/astet kasutamata. Need toimivad toetustugedena jalgadele. Ära päästa käsi lahti redelilt, kuigi toetutki jalgadega redelipulkadele/astmetele.
 • Töötades lihtredeliga, jäta ülemised 3 redelipulka/astet kasutamata. Need toimivad toetustugedena jalgadele. Ära päästa käsi lahti redelist, kuigi toetutki jalgadega redelipulkadele/astmetele.
 • Ronides 3-e osalisele kombineeritud redelile, ära roni üle A-redeli teisele poole. Kõrgeim turvaline paik A-redelil on viimane redelipulk.
 • Lihtredelite õige kaldenurk on 75`. Suomi-Tikas valmistatud redelitelt leiad lihtsalt õige kaldenurga. Redelite neljanurksed redelipulgad on paigaldatud nii, et nende astumispind on loodis kui redelid on õige nurga all.
 • Jalanõude taldadele kogunenud lumi või pori põhjustavad libisemist redelite libisemistõketest hoolimata. Samuti redelite pindadele tekkinud jää teeb pinnad libedaks. Kopsi jalanõude tallad jääst, lumest ja porist enne kui hakkad redelile ronima.
 • Redeleid saab kasutada vaid sellisel aluspinnal kus pidamine on hea ja redelid püsivad kindlalt otse. Näiteks killustik, jää ja õli halvendavad märgatavalt libisemistõkete pidavust või võivad pidamise täielikult eemaldada.

REDELITE LADUSTAMINE

 • Kaitstes redeleid ladustamisel niiskuse eest, pikendad nende kasutusaega.